Riihimäen Tanssiklubi ry

Henkilörekisteriseloste

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Riihimäen Tanssiklubi r.y.
c/o
Temppelikatu 2 A 16

11100 Riihimäki

Yhteisön rekisteritunnus 1010024-0

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Merja Ylönen-Leino

Temppelikatu 2 A 16

11100 Riihimäki

Rekisterin nimi

Riihimäen Tanssiklubi r.y:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää Riihimäen Tanssiklubi r.y.:n jäsenten henkilötietoja, joita yhdistyksen toiminnassa tarvitaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on alla luetellut jäsenen henkilötiedot:

Jäsen

nimi
Syntymäaika
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Huoltaja/lähiomainen (alaikäiset jäsenet)

Huoltajan/lähiomaisen nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot ovat jäsenen itsensä tai hänen huoltajansa luovuttamia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei käytetä muutoin kuin liittyen Riihimäen Tanssiklubi r.y.:n puitteissa tapahtuvaan harjoittelu- ja kilpailutoimintaan. Tietoja ei luovuteta ilman jäsenen tai alaikäisen jäsenen huoltajan suostumusta ulkopuolisille eikä Euroopan Unionin ulkopuolelle, lukuun ottamatta kilpailuihin ilmoittautumisia, jolloin tietoja voidaan luovuttaa tapahtuman järjestäjille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu atk-pohjaisesti. Siihen on pääsy vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta välttämättömillä henkilöillä (valmentajat).