Riihimäen Tanssiklubi ry

Tervetuloa

Riihimäen Tanssiklubi on helposti lähestyttävä, arjessa mukana oleva seura, jossa arvot ovat kohdallaan. Yleinen ilmapiiri on lasten, nuorten ja aikuisten liikkumiseen innostava – tavoitteena on luoda hyvinvointia ja elämäniloa.

Tanssiklubin toiminnan painopistealueet ovat lasten tanssiharrastuksen lisääminen, tanssiliikunnan terveys- ja kunto hyvinvoinnin esille tuominen, kilpailevien parien tukeminen eri osa-alueilla ja yhteistyö eri tahojen kanssa.

Seurassa tehtävä vapaaehtoistyö on peruspilari kaikelle toiminalle. Kaikille toiminnasta kiinnostuneille löytyy paikka seurasta.

Visio on, että tulevaisuudessa pystyttäisiin palkkaamaan työntekijöitä erityisesti kilpaurheilun valmennus- ja valmennuksen johtotehtäviin sekä toimiston puolelle.

Tanssiliikunnan ohjauksessa käytetään koulutuksen omaavia henkilöitä ja lajitiedon ammattilaisia. Ryhmänohjaajia – opettajia/ valmentajia valittaessa huomioidaan erityisesti tehtävän vastuunalaisuuden aste ko. ryhmässä. Ohjaus- ja oppimistilanteissa pyritään yksilöllisyyteen ja opetus pohjautuu humanistiseen ja kokemukselliseen oppimiseen sekä konstruktivistiseen näkemykseen.

Palautetta lavatanssiryhmistä 2017:
- perusteellista ja selkeää opetusta
- ihanan energisiä tunteja
- jo yhden kurssin jälkeen huomasi vartalon hallinnan parantumisen tuomia hyötyjä

Osallistumismaksut haluamme pitää edullisina, jotta kynnys lähteä mukaan olisi mahdollisimman alhainen. Haluamme olla innostamassa elinikäiseen liikkumiseen.